KONVOKESYEN

MAJLIS KONVOKESYEN PERDANA INSTITUSI PENDIDIKAN MARA 2023​

MAKLUMAT KONVOKESYEN

Hi-Edu MARA

Majlis Konvokesyen Perdana IPMA (KKTM, KPM, MJII dan IKM) 2023 akan diadakan di World Trade Centre (WTC), Kuala Lumpur pada :

Tarikh Raptai : 5 Mac 2023 (Ahad) | Sidang 1 sahaja
Tarikh Pendaftaran : 5 Mac 2023 hingga 9 Mac 2023(Ahad – Khamis)
Tarikh Konvokesyen : 6 Mac 2023 hingga 10 Mac 2023 (Isnin – Jumaat)
Bilangan Sidang : Sembilan (9) Sidang

Alamat Lokasi Konvokesyen :
World Trade Centre (WTC) Kuala Lumpur,
Dulu dikenali sebagai Putra World Trade Centre (PWTC)
41, Jalan Tun Ismail, Chow Kit, 50480 Kuala Lumpur

Graduan KPM perlu membuat pengesahan kehadiran konvokesyen di www.konvo.tvetmara.edu.my.

Hi-Edu MARA

 • Graduan yang akan menghadiri konvokesyen ini adalah diwajibkan membuat bayaran graduasi sebanyak RM 290.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sembilan Puluh Sahaja) sebelum atau pada 26 Februari 2023 (Ahad).
 • Kaedah pembayaran hendaklah menggunakan medium perbankan elektronik di Sistem Pengurusan Konvokesyen www.konvo.tvetmara.edu.my.
 • Graduan yang tidak menghadiri konvokesyen, dikehendaki membuat bayaran sebanyak RM 70.00 (Ringgit Malaysia: Tujuh Puluh Sahaja) bagi kos folder, skrol dan transkrip.
 • Skrol dan transkrip graduan hanya dikeluarkan pada atau selepas tarikh konvokesyen dengan syarat segala bayaran termasuk yuran graduasi dan hutang tertunggak (jika ada) telah dijelaskan.
 • Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) merupakan usaha Kementerian Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan tahap kualiti Sistem Pendidikan Negara.
 • Graduan yang   tamat  pengajian  pada Disember 2021 dan Jun 2022 dikehendaki mengemaskini status Kajian Pengesanan Graduan di pautan : https://graduan.mohe.gov.my/update
 • Manakala, graduan yang tamat pengajian pada Disember 2022 bagi KKTM, MJII dan IKM dan November 2022 bagi KPM dikehendaki melengkapkan kajian tersebut secara atas talian bermula pada 16 Januari 2023 (Isnin) hingga 17 Februari 2023 (Jumaat) di  pautan : https://graduan.mohe.gov.my/SKPG
 • Graduan yang telah melengkapkan kajian tersebut perlu mencetak Slip SKPG dan dibawa semasa pendaftaran konvokesyen. 
 • Graduan yang tidak menghadiri konvokesyen juga dikehendaki mengisi kajian tersebut dalam tempoh yang diberikan dan mengemukakan Slip SKPG semasa tuntutan skrol dan transkrip di institusi masing-masing.
 • Graduan tidak dibenarkan mengambil Pakaian Konvokesyen, skrol dan transkrip jika gagal melengkapkan kajian pengesanan graduan tersebut. 

Graduan boleh mengambil skrol dan transkrip masing-masing sebaik sahaja konvokesyen selesai, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan seperti di bawah:​

 1. Graduan yang masih berhutang dengan institusi masing-masing hendaklah menjelaskan hutang sebelum skroldan transkrip dapat dikeluarkan. Sila lampirkan bersama resit/surat pengesahan daripada pihak berkenaan yang menyatakan hutang telah dijelaskan.​
 2. Pihak pengurusan tidak akan bertanggungjawab sekiranya skroldan transkrip yang telah diserahkan kepada graduan/wakil graduan berkenaan hilang atau rosak.​
 3. Jika terdapat sebarang kesilapan maklumat pada skrol dan transkrip selepas dua (2) minggu dari tarikh penerimaan, graduan boleh berhubung dengan institusi masing-masing. Sebarang kesilapan yang diterima selepas tempoh tersebut akan dikenakan bayaran.​